top of page

2019 בתערוכה זו תמצאו דמויות מוכרות המזוהות עם אשקלון ומהוות חלק בלתי נפרד מהתרבות שלה, לצד מגוון אתרים ונופים המתארים את החיים בעיר החוף והנופש המיוחדת.

חזרה לעמוד הראשי

אשקלון אהבתי - לוגו.png
bottom of page