logo.png

פעילות בשבוע הראשון

בין התאריכים: 15-18.12.20

אנשי מקצוע מדברים תעסוקה/ הרצאות

נושא ההרצאה/ סדנה

ניהול קריירה בזמנים משתנים

מרצים

דנה פאר

כמות משתתפים

100

15.12.20

בשעה 20:00

סדנאות הכנה לעולם העבודה

נושא ההרצאה/ סדנה

מיתוג האישי - לינקדאין

מרצים

יניב רונן

כמות משתתפים

ללא הגבלה

16.12.20

בשעה 10:00

סדנאות הכנה לעולם העבודה

נושא ההרצאה/ סדנה

סטורי טלינג שפת גוף עסקית (אוכלוסיה חרדית)

מרצים

צביקה הלל

כמות משתתפים

100

16.12.20

בשעה 12:00

מיצוי זכויות

נושא ההרצאה/ סדנה

חייל משוחרר הצעד הראשון שלך לקריירה

מרצים

טל ארוסי ושני כהן

כמות משתתפים

100

16.12.20

בשעה 20:00

סדנאות הכנה לעולם העבודה

נושא ההרצאה/ סדנה

כתיבת קורות חיים מזווית אחרת

מרצים

אמיתי דווידזון טבת

כמות משתתפים

50

17.12.20

בשעה 10:00

פיתוח קריירה- חשב מסלול מחדש

נושא ההרצאה/ סדנה

לימודים זה לא רק תואר - חשיפה למסלול הנדסאים

מרצים

חגי אטיאס

כמות משתתפים

100

17.12.20

בשעה 20:00