asc.png
ashk_logo.png

פעילות בשבוע השני

בין התאריכים: 20-24.02.22

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

תעסוקה ל60+

מרצים

מננה יעל - מנהלת ארצית ותיקים בעבודה

כמות משתתפים

100

20.02.22
בשעה 10:00-11:00

5935147b-4ad2-4644-a0b8-c75567af1b7f.jpg

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

לחיות על הצד הטוב ביותר של הריבית

מרצים

בני שחורי

כמות משתתפים

100

21.02.22
בשעה 11:00-12:00

e58bacbe-ae8f-4b80-98ba-f75fcd749140.jpg

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

הכנה לראיונות עבודה

מרצים

אורית זנבה - מנהלת שירות תעסוקה

כמות משתתפים

100

21.02.22
בשעה 20:00-21:00

ca9850e0-3789-48ed-b146-b5dbebc04a74.jpg

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

יזמות עסקית

מרצים

חזי שגיא - מנהל יזמות עסקית מעוף

כמות משתתפים

100

22.02.22
בשעה 14:00-15:00

640540a2-1455-4881-9643-966a1917d68d.jpg

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

סדנת לינקדאין

מרצים

יניב רונן- אסטרטג, יועץ ומרצה לשיווק

כמות משתתפים

100

22.02.22
בשעה 19:00-20:00

6fcd0dec-dcf9-48c3-b04f-5340e264b379.jpg

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

סגנונות תקשורת

מרצים

הילה דמרי - מנהלת היישוב במרכז רש"י

כמות משתתפים

100

22.02.22
בשעה 20:00-21:00

de394a2b-07fa-4ced-adbb-6cacc444c63b.jpg

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

מיצוי זכויות לאנשים עם מגבלות

מרצים

עו"ד צילה ניהוז שלי

כמות משתתפים

100

23.02.22
בשעה 11:00-12:30

Man with Amputee Girlfriend on Beach

סדנאות לפיתוח הקריירה

נושא ההרצאה/ סדנה

פאנל משאבי אנוש

מרצים

מנהלי משאבי אנוש

כמות משתתפים

100

24.02.22
בשעה 10:00-11:00

Students Sitting on Staircase