top of page
logo.png

פעילות בשבוע השלישי

בין התאריכים: 27-31.12.20

מיצוי זכויות

נושא ההרצאה/ סדנה

מהבטחת הכנסה לעבודה

מרצים

 רחלי אלישיב - שירות התעסוקה ונציג ביטוח לאומי

כמות משתתפים

100

27.12.20

בשעה 10:00

Job Interview

אנשי מקצוע מדברים תעסוקה / הרצאות

נושא ההרצאה/ סדנה

התנהלות כלכלית

מרצים

מוטי הופריכטר

כמות משתתפים

100

27.12.20

בשעה 19:00

Market Analysis

הכנה לעולם העבודה

נושא ההרצאה/ סדנה

הכנה לראיונות עבודה
מיתוג אישי

מרצים

אסתי גרוסמן

כמות משתתפים

100

28.12.20

בשעה 11:00

786f1801-ceeb-4bd8-8d88-2a5313dc2846.jpg

מיצוי זכויות

נושא ההרצאה/ סדנה

כל מה שרצית לדעת על חוקי עבודה ותלושי שכר בצל הקורונה

מרצים

מוני כהן - עת לדעת

כמות משתתפים

100

28.12.20

בשעה 19:00

Wearing Masks in Office

מונגש לכם ובשבילכם

נושא ההרצאה/ סדנה

מיצוי זכויות במשרד העליה והקליטה בתחום תעסוקה - בשפה אחרת - צרפתית

מרצים

דליה כהן

כמות משתתפים

ללא הגבלה

29.12.20

בשעה 10:00

Woman Working

מונגש לכם ובשבילכם

נושא ההרצאה/ סדנה

מיצוי זכויות במשרד העליה והקליטה בתחום תעסוקה - בשפה אחרת - רוסית

מרצים

נטלי פרסמן

כמות משתתפים

ללא הגבלה

29.12.20

בשעה 11:00

Study Group

מונגש לכם ובשבילכם

נושא ההרצאה/ סדנה

מיצוי זכויות במשרד העליה והקליטה בתחום תעסוקה - בשפה אחרת - אמהרית

מרצים

שלומית ביילין

כמות משתתפים

ללא הגבלה

29.12.20

בשעה 12:00

Colleagues Working Together

אנשי מקצוע מדברים תעסוקה

נושא ההרצאה/ סדנה

מיומנויות העתיד

מרצים

ד"ר גל זוהר - שירות התעסוקה

כמות משתתפים

100

29.12.20

בשעה 19:00

4144b839-1851-46fb-8be2-3cc2220a23b2.jpg

אנשי מקצוע מדברים תעסוקה / הרצאות

נושא ההרצאה/ סדנה

ניהול זמן בעידן הנוכחי

מרצים

מוטי הופריכטר

כמות משתתפים

100

30.12.20

בשעה 11:00

Digital Mind

מיצוי זכויות

נושא ההרצאה/ סדנה

כל מה שרצית לדעת על קרן פנסיה וביטוחי מנהלים

מרצים

מוני כהן - עת לדעת

כמות משתתפים

100

30.12.20

בשעה 20:00

Insurance Agent

מונגש לכם ובשבילכם

נושא ההרצאה/ סדנה

מיצוי זכויות בתחום בריאות הנפש

מרצים

אביב שולמן - מנהלת תעסוקה נתמכת בדרום עמותת אנוש - הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלות נפשית. 
ד"ר מירי קריסי - הנגשת האקדמיה לאנשים עם מוגבלות.

כמות משתתפים

100

31.12.20

בשעה 11:00

Professional Woman
bottom of page